Weer heeft de hand van Jehova geholpen!
Dag aan dag togen de drommen,
Dichte drommen van dappere krijgers,
Stil om de muren der sterke stad,
Haar weder en weder - naar Jozua’s woord -
Rondom omringend met ramshoornbazuinen.
Toen hieven de priesters hun horens omhoog
En schalden klaar de klaat’rende klanken:
"Nu juicht!" spreekt Jozua, "Jericho valt!"

1e regel wat langzamer en gedragen, daarna vast, met laatste regels sterk aanzwellend voortstuwend ritme.

J.M. Bruinier
Jericho

delen op Facebookdelen via LinkedIndelen via Twitterdoorsturen per mail