Vloed:
Wel en wee
bergt de zee.
Geeft ons veel,
neemt haar deel.
Houdt gereed,
wijd en breed,
zacht en wreed,
lief en leed.

Eb:
Neem ons mee
sterke zee
en genees
onze vrees!

Froukje Hardam-van Omme
De zee

Ee Oefening

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail